8 (499) 172-38-72 zakazdedmorozmos@mail.ru Режим работы кассы: 10:00-18:00 Режим работы территории: 10:00-19:00